Forsikring Min side

Anmeld en skade

 

Får du en skade, anmelder du den direkte til Tryg.

Kontakt Tryg Gruppeforsikrings skadeafdeling på 7033 2525.
Skadeafdelingen er åben mandag til tordag fra kl. 8 til 16.30, fredag fra kl. 8 til 16.

Du har også mulighed for at anmelde skaden på Trygs hjemmeside.

Ved en alvorlig akut skade, for eksempel brand eller rørskade, uden for normal åbningstid, kan du kontakte: Trygs Døgnskadevagt på 7011 3141.

 

Gode råd, når skaden er sket

Sørg for, efter bedste evne, at skaden ikke udvikler sig. Fjern eller kassér ikke ødelagte genstande, før du har fået lov af Tryg. Sæt ikke en reparation i gang, før du har fået lov af Tryg.

Inden du ringer for at anmelde skaden til Tryg, er det en god ide, at du forbereder dig på følgende spørgsmål:
•    Hvad er dit policenummer eller CPR-nummer?
•    Hvad er der sket (skadens omfang)?
•    Hvornår er skaden sket?
•    Hvad koster en reparation eller en udskiftning af det beskadigede (tag udgangspunkt i, hvad genstanden koster som ny i dag).

 

Særligt ved skader på bil

Hvis du har valgt Tryg Vejhjælp på bilforsikringen -
kontakt Tryg Vejhjælp på telefon 7011 2000.

Hvis du har valgt glasforsikring på bilforsikringen -
kontakt Trygs samarbejdspartner Carglass på 4322 9879.

Ved skade på bilen skal du sørge for at notere navn og adresse på eventuelle uvildige vidner. Vidners udsagn kan være afgørende for skyldsfordelingen. Ansvaret for skader bør du altid overlade til Tryg at tage stilling til. I modsat fald risikerer du selv at måtte betale for skaden. Du skal altid sørge for at få modpartens registreringsnummer, da Tryg via det også kan få oplyst, hvor bilen er forsikret.